Klimatförändringarnas inverkan på vattenkraften – KLIVA

Tillsammans med Energiforsk, SMHI, Chalmers och KTH ska Profu inom projektet KLIVA (Klimatförändringarnas inverkan på vattenkraften) utreda hur vattenkraften ska fortsätta att vara en reglerande, säker och effektiv energiresurs i ett framtida förändrat klimat. Projektet finansieras av Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram Hållbar Vattenkraft (HåVa) tillsammans med vattenkraftföretagen och är ett spinoff-projekt till det nyss avslutade KLIMPEN-projektet (Klimatförändringarnas inverkan på energisystemet)

Projektet ska öka kunskapen om hur klimatförändringarna påverkar den svenska vattenkraftens produktions- och reglerförmåga vid 1,5, 2 och 3 graders höjning av jordens medeltemperatur, och kommer att analysera hur förändrade förutsättningar för vattenkraften kan påverka den långsiktiga utvecklingen av Sveriges elsystem samt vilka nya krav det ställer på vattenkraften. Samtidigt läggs grunden för att kunna inkludera klimatförändringen i Energimyndighetens kommande långtidsprognoser.

I projektet ingår också aspekter kring hur förändrade hydrologiska förutsättningar för vattenkraften kan komma att påverka faktorer kopplade miljöprövningar inom ramen för den nationella planen för omprövning av vattenkraften.

För mer information om projektet och dess arbetspaket, se Energiforsks hemsida

 

EBBA LÖFBLAD
email: ebba.lofblad@profu.se
mobil: 0704 - 74 90 23

JOHAN HOLM
email: johan.holm@profu.se
mobil: 0730 - 71 86 28

THOMAS UNGER,
E-post: thomas.unger@profu.se
Mobil: 0702 - 12 23 99