Klimatbokslut FÖR DITT FÖRETAG

Med hjälp av ett utökat klimatbokslut kan man identifiera var klimatpåverkan finns, hur den har förändrats mellan åren och också var man bör sätta in framtida åtgärder för att ytterligare minska på klimatpåverkan. Profus klimatbokslut presenterar inte bara företagets tillförda utsläpp utan också hur energiföretaget undviker andra utsläpp i samhället. Metoden följer internationell standard för klimatbokslut (GHG-protokollet) men lägger till en utökad beskrivning av förändringar i omvärlden med hjälp av senare års forskning inom området. Tack vare den utökade beskrivningen kan man fånga upp alla de klimatvinster som företaget ger i omvärlden. Kontakt oss om du vill veta mer om Profus klimatbokslut eller om några av de studier som har gjorts tillsammans med snart 40 företag.

 

 

 

 

MATTIAS BISAILLON,
E-post; mattias.bisaillon@profu.se
Mobil: 0703 - 64 93 50

DAVID HOLMSTRÖM,
E-post; david holmstrom@profu.se
Mobil: 0708 - 18 58 68

JOHAN SUNDBERG,
E-post; johan.sundberg@profu.se
Mobil: 0706 - 21 00 81

Exempel på kunder med klimatbokslut