Klimatbokslut för energiföretag

Med hjälp av ett utökat klimatbokslut kan man identifiera var klimatpåverkan finns, hur den har förändrats mellan åren och också var man bör sätta in framtida åtgärder för att ytterligare minska på klimatpåverkan. Profus klimatbokslut presenterar inte bara företagets tillförda utsläpp utan också hur energiföretaget undviker andra utsläpp i samhället. Metoden följer internationell standard för klimatbokslut (GHG-protokollet) men lägger till en utökad beskrivning av förändringar i omvärlden med hjälp av senare års forskning inom området. Tack vare den utökade beskrivningen kan man fånga upp alla de klimatvinster som energiföretaget ger i omvärlden. Läs mer om Profus klimatbokslut och om några av de studier som har gjorts tillsammans med snart trettio energiföretag.

 

 

 

 

JOHAN SUNDBERG,
E-post; johan.sundberg@profu.se
Mobil: 0706 - 21 00 81

MATTIAS BISAILLON,
E-post; mattias.bisaillon@profu.se
Mobil: 0703 - 64 93 50

Läs mer om klimatbokslut