Kapacitetsutredningar, scenarioutredningar, prognoser

Kapaciteten för avfallsbehandling ändras varje år genom teknisk utveckling och investeringar. Profu bevakar kontinuerligt uppbyggnaden av kapacitet för behandling av avfall genom energiåtervinning och biologisk behandling.

 

 

JENNY SAHLIN,
E-post; jenny.sahlin@profu.se
Mobil: 0703 - 21 90 60

JOHAN SUNDBERG,
E-post; johan.sundberg@profu.se
Mobil: 0706 - 21 00 81