JULIA RENSTRÖM

Kontakt

julia.renstrom@profu.se

0725 -76 54 13

 

Exempel på arbetsområden

- Samverkan för systemsyn, bland annat inom kommunala energi-
   och klimatplaner
- Energisystemanalyser och scenarioanalyser
- Utredning och kartläggning av energimarknader, bland annat inom
  värme och kyla samt vätgas (teknik, politik och klimat)
- Modellutveckling och modellverktyg, bland annat med EPOD-modellen