JENNY WESTERBERG

Kontakt

jenny.westerberg@profu.se

0730 - 78 97 66

 

Exempel på arbetsområden

- Energisystem och hållbarhet

- Klimat- och miljöbedömning av energi

- Användning och utveckling av metodik för miljöbedömning

- Avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) för utsläppsminskning och
  kolsänkor

- Färdplan för fossilfri uppvärmning

- Utvecklingsplattform Uppvärmning – fokus färdplansgenomförande

- Nepp, projektledning och analyser

- Presentationer och föreläsningar inom energi, klimat och hållbarhet

- Projektledning och kommunikation