JENNY SAHLIN

Kontakt

jenny.sahlin@profu.se

0703 - 21 90 60

 

Exempel på arbetsområden

- Avfallssystemanalys: avfallsbehandling, miljökonsekvenser, återanvändning, kommunal planering, styrmedel, kostnader, samverkan med energisystemet
- Marknadsanalys bränslen för fjärrvärmeproduktion: avfall, RDF, SRF,
RT-flis, utsorterat avfallsbränsle
- Policyfrågor, scenario- och systemanalys
- Import av avfallsbränslen, RDF, SRF, RT-flis
- Cirkulär ekonomi, konsumtion, avfallsförebyggande, materialval,
resurshushållning, hållbarhetsanalys
- Projektledning