MISSA INTE VÅRT DIGITALA FRUKOST-SEMINARIUM DEN 16 DECEMBER!

Transportsektorns omställning

Välkommen att delta på Profus digitala frukostseminarium. Den 16 december (08.15 - 09.30), kan du höra Martin Hagberg och Peter Blomqvist prata om utvecklingsvägar mot 2030-målet, respektive utmaningar och möjligheter för elsystemet av en elektrifierad fordonsflotta.

Vill du bli en av oss på Profu?

Vi söker just nu efter nya kollegor inom flera av våra arbetsområden till exempel bränslemarknader, cirkulär ekonomi
och avfall samt våra övriga energi- och transportområden. Läs mer

Nyheter


Flera forskningsprojekt inom fjärrvärme

Profu har fått finansiering av FutureHeat till tre forskningsprojekt inom fjärrvärme; ”Miljöprodukter för fjärrvärme i systemperspektiv”, ”Fjärrvärmesektorns bidrag till ett leveranssäkert elsystem” samt ”Hållbarare biobränslen i fjärrvärmesektorn”. Samtliga projekt ska vara klara under 2023.

Läs mer

 

De analyserar framtidens elpriser

Profu har tillsammans med ett antal elproducenter och elanvändare dragit i gång en andra etapp av REGEL (Regional elprisanalys).

– REGEL tar vid där terminsmarknaden slutar och är ett forum för att diskutera och analysera framtida elpriser med hjälp av vårt modellverktyg EPOD, säger Ebba Löfblad på Profu, som leder projektet.

Läs mer

 

Policykartläggning:
EU driver på för en mer hållbar textilindustri

– Inom EU pågår en rad initiativ för att få textilindustrin mer hållbar. Det märks redan att detta får många aktörer inom kläder att tydligare fokusera på cirkulära affärer, säger Hanna Ljungkvist Nordin på Profu, som kartlägger policyfrågor i projektet ”Framtidens hållbara kläder”.

Läs mer

 

Profu gör klimatbokslut åt Västerviks kommunkoncern

För första gången ska Profu göra ett klimatbokslut för en kommunkoncern. Det är Västerviks kommun som har vänt sig till Profu för att få bättre koll på sina klimatutsläpp.
– Vi har tidigare gjort klimatbokslut för Västervik Miljö och Energi. Bolaget tyckte det var intressant att se sina klimatutsläpp i ett systemperspektiv och det gav ringar på vattnet, förklarar David Holmström, som ansvarar för projektet på Profu.

Läs mer

 

Ny rapport:

Vägar till mindre mängder återvinningsbart avfall till energiåtervinning

På uppdrag av Avfall Sverige, har Profu undersökt behovet av och formulerat breddade mottagningskriterier med effektmålet att bidra till att minska mängden återvinningsbara avfallsfraktioner till energiåtervinning. I studien identifierades relativt omgående behov av betydligt fler insatser än att bredda mottagningskriterierna och projektet breddades därmed för att identifiera fler behov och idéer till lösningar, som kan bidra till effektmålet.

Läs mer på Avfall Sveriges hemsida

 

Fortsatta studier om vattenkraftens roll och värde för elsystemet

Nu har det blivit dags att ta nästa steg i analyserna av vattenkraftens framtida roll. I projektet Håven, som är en uppföljning av förstudien Lill-Håven, ska Profu tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers, KTH och Energiforsk fortsätta utveckla olika metoder för att kunna visa på värdet av vattenkraften. Hur påverkas elsystemet om delar av vattenkraften faller bort på grund av miljöanpassningsåtgärder?

Läs mer

 

Ny analys visar hur elpriserna kan sänkas genom att spara på el

Att spara el är det snabbaste sättet för att sänka elpriserna på kort sikt. Det visar studien ”Lowering prices in a hurry” som är gjord inom ramen för NEPP.

I studien har svenska och danska forskare genomfört hur olika åtgärder i olika regioner påverkar elpriserna i Sverige.
– Priserna i södra Sverige kan halveras i vinter om EU-länderna minskar elanvändningen med 10 procent. Det förvånade oss att energibesparingen får så stor effekt på priset, säger Johan Holm på Profu, som är en av dem som har genomfört energisystemanalyserna i studien.

Läs mer

Nytt kontor i Stockholm!

Profus kontor i Stockholm har flyttat till Målargatan 7, nära Hötorget. Här arbetar Mattias Bisaillon, Arvid Rensfeldt, Jenny Westerberg, David Holmström och Martyna Solis. Välkommen att hälsa på!

Titta på vår nya kontorsmiljö

 

Lågtempererad fjärrvärme

Sverige är världsledande på att ta vara på högtempererad restvärme från olika industriprocesser i fjärrvärmenät. Om vi sänker framledningstemperaturen till 70 grader i lågtemperatursystem går det att ta vara på restvärme från betydligt fler källor, exempelvis datahallar, tunnelbanan och livsmedelsbutiker. Idag finns det fler än 160 lågtemperatursystem i världen, men endast ett fåtal av dem ligger i Sverige. Vad krävs då för att vi ska få fler lågtemperatursystem i Sverige och resten av Europa? Det reflekterar Kristina Lygnerud, docent i företagsekonomi vid Högskolan i Halmstad, kring i ett PM som hon gjort uppdrag av Värmemarknad Sverige.

Läs PM:et här!

 

Hur kommer värdekedjorna för framtidens hållbara kläder att se ut?

Klädindustrin står inför stora utmaningar – både vad gäller miljö och social hållbarhet. I ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som genomförs av Profu, Högskolan i Borås, Lunds universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet ska man ta reda på hur framtidens hållbara värdekedjor för kläder kan se ut.

Läs mer

 

Profu fyller 35 år!

I år är det 35 år sedan Profu grundades och det vill vi fira genom att dela med oss av vår kunskap!

Vi bjuder nu in till ett antal frukostseminarier under våren och hösten, där vi berättar om några av alla de spännande och utmanande projekt och resultat som vi arbetar med tillsammans med våra kunder och samarbetspartners.

Under hösten planerar vi för fler frukostseminarier!

 

Gör energiplanen till en möjliggörare för att skapa en attraktiv och hållbar kommun

‒ Alla kommuner ska enligt lagen ha en aktuell energiplan. Se till att den blir en möjliggörare som hjälper er att skapa en attraktiv och hållbar kommun, säger Kjerstin Ludvig på Profu.

En energiplan ska omfatta tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen. Eftersom energisystemet är mitt i en enorm omställning blir energiplanen extra viktig. En kommun behöver därför förbereda sig, anpassa sig och dra nytta av den energiomställning som sker.

Läs mer

 

Jämför kostnaderna mellan olika uppvärmningsalternativ med Fjärrkontrollen

Med Fjärrkontrollen kan man jämföra kostnaden för uppvärmning för en fastighet med fjärrvärme, värmepumpar och/eller pelletspanna. Tjänsten används idag av ett tjugotal energibolag – både som ett verktyg internt och som en hjälp till deras kunder.

Under 2022 kommer Fjärrkontrollen att uppdateras och moderniseras med nya funktioner, vilket är något som flera kunder har efterfrågat.

Läs mer

 

Når vi transportsektorns 2030-mål?

Projektet ”2030-pusslet” syftar till att analysera hur transportsektorns klimatmål kan uppnås och inkluderar såväl kvantitativa analyser som dialog med transportsektorns aktörer. Projektet genomförs av Profu, 2030-sekretariatet, Energiforsk och CIT och finansieras av Energimyndigheten och ett flertal näringslivsaktörer. Projektet presenterade nyligen nya scenarier för transportsektorns framtida utveckling som tagits fram med Profus TIMES-Nordic-modell. Scenarierna beskriver bland annat effekter av förändringar i drivmedelsbeskattning och reduktionsplikt på möjligheterna att nå transportsektorns klimatmål.

Resultaten uppmärksammades av Sveriges radio, hör inslaget här:
En sammanfattande presentation av modellscenarierna hittas här.

Vill du läsa vårt nyhetsbrev?

Maila till e-postadressen info@profu.se, så skickar vi det till dig! Glöm inte att skriva "Nyhetsbrev" i ämnesraden.

 


 

Nyhetsarkiv:

Här kan du läsa om genomförda projekt och seminarier vi på Profu arbetat med under senaste tiden.

Lill-Håven - en förstudie om vattenkraftens framtida roll

Profus bidrag till Klimaträttsutredningens slutbetänkande

Hur kan restvärme tas tillvara i fjärrvärmesystemet?

Få med energifrågor i ett tidigt skede av stadsutvecklingen!

Hur kan vätgasen påverka elsystemet och bidra med flexibilitet?

Intresserad av vad som sker inom bio-CCS i fjärrvärmesektorn?

Kriget i Ukraina ger höga elpriser

Mer att läsa

 

Detta är Profu

Profu är ett oberoende konsultföretag, som grundades 1987. Vi arbetar med energi-, avfalls- och transportfrågor. Systemperspektivet är viktigt i våra utredningar. Vårt kontor finns i Mölndal. Sedan 2005 har vi också ett kontor i Stockholm. Idag är vi ett tjugotal anställda.

Läs mer