Aktuellt:

Dags för klimatbokslut?

Är du på gång att redovisa klimatpåverkan för ert företags klimatpåverkan år 2017?
Hör av dig så berättar vi mer om vårt utökade klimatbokslut.

Kontakta Johan Sundberg (mobil 070 - 621 00 81, e-post: johan.sundberg@profu.se) eller
Mattias Bisaillon (mobil 0703 - 64 93 50, e-post: mattias.bisaillon@profu.se)

Läs mer

Nyheter


Boka in Bränslemarknadsdagen 2018!

Torsdagen 18 oktober i Göteborg

Vill du veta mer? Kontakta Katja Dvali,
tel. 0762 - 60 99 49,
e-post: katja.dvali@profu.se

Profu tar fram en färdplan för fossilfri uppvärmning

Ett 50-tal aktörer inom värme (kunder, leverantörer, branschorganisationer m.m.) ska tillsammans ta fram en färdplan mot fossilfri uppvärmning. Fossilfritt Sverige har gett projektet Värmemarknad Sverige, under ledning av Profu, ansvar för arbetet, som ska genomföras tillsammans med ytterligare några betydelsefulla aktörer på värmemarknaden.

Läs mer
Digitalisering i energisektorn

På uppdrag av Energiforsk projektleder Profu kunskapsprojektet ”Digitalisering i Energi- sektorn”.

Delrapport 1- "Digital utveckling och möjligheter för energisektorn" från projektets första etapp är nu klar och finns för nedladdning.

Ladda ned rapporten

Detta är Profu

Profu är ett oberoende konsultföretag, som grundades 1987. Vi arbetar med energi-, avfalls- och transportfrågor. Systemperspektivet är viktigt i våra utredningar. Vårt kontor finns i Mölndal. Sedan 2005 har vi också ett kontor i Stockholm. Idag är vi ett tjugotal anställda.

Läs mer

 

Bränslemarknadsdagen

Som kund av Profus bränslemarknadsutredningar erbjuds du deltagande i det populära seminariet "Profus bränslemarknadsdag". Seminariet är indelat i tre sessioner som behandlar var sitt bränsleslag: avfall, returbränslen och biobränslen.