Vi önskar er en trevlig sommar!

 

 

Nyheter


Hur kommer värdekedjorna för framtidens hållbara kläder kommer att se ut?

Klädindustrin står inför stora utmaningar – både vad gäller miljö och social hållbarhet. I ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som genomförs av Profu, Högskolan i Borås, Lunds universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet ska man ta reda på hur framtidens hållbara värdekedjor för kläder kan se ut.

Läs mer

 

Profu fyller 35 år!

I år är det 35 år sedan Profu grundades och det vill vi fira genom att dela med oss av vår kunskap!

Vi bjuder nu in till ett antal frukostseminarier under våren och hösten, där vi berättar om några av alla de spännande och utmanande projekt och resultat som vi arbetar med tillsammans med våra kunder och samarbetspartners.

25 augusti: "Cirkulär ekonomi − resurseffektiva plast- och textilflöden" (Teams 08.15 - 09.30)

Under hösten planerar vi för fler frukostseminarier!

Läs mer och anmäl dig

 

Gör energiplanen till en möjliggörare för att skapa en attraktiv och hållbar kommun

‒ Alla kommuner ska enligt lagen ha en aktuell energiplan. Se till att den blir en möjliggörare som hjälper er att skapa en attraktiv och hållbar kommun, säger Kjerstin Ludvig på Profu.

En energiplan ska omfatta tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen. Eftersom energisystemet är mitt i en enorm omställning blir energiplanen extra viktig. En kommun behöver därför förbereda sig, anpassa sig och dra nytta av den energiomställning som sker.

Läs mer

 

Jämför kostnaderna mellan olika uppvärmningsalternativ med Fjärrkontrollen

Med Fjärrkontrollen kan man jämföra kostnaden för uppvärmning för en fastighet med fjärrvärme, värmepumpar och/eller pelletspanna. Tjänsten används idag av ett tjugotal energibolag – både som ett verktyg internt och som en hjälp till deras kunder.

Under 2022 kommer Fjärrkontrollen att uppdateras och moderniseras med nya funktioner, vilket är något som flera kunder har efterfrågat.

Läs mer

 

Lill-Håven - en förstudie om vattenkraftens framtida roll

Profu har genomfört en förstudie vilka konsekvenserna kan bli för det framtida elsystemet när vattenkraften ska anpassas till en miljölagstiftning med moderna miljövillkor. Förstudien har gjorts i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers och Energiforsk. Forskarna har analyserat de systemmässiga konsekvenserna för elsystemet om vattenkraften ersätts med annan elproduktion.

Läs mer

 

Välbesökt på Bränslemarknadsdagen

Äntligen kunde vi hålla Profus Bränslemarknadsdag 2022 - ett kärt återseende med alla er deltagare. Tack för att ni kom och minglade som vi gör år 2022!
Extra tack till våra talare om marknadssituationen och satsningar kring biobränslen, bioolja, returträflis, RDF och avfall. Vi ses i oktober!

 

 

Når vi transportsektorns 2030-mål?

Projektet ”2030-pusslet” syftar till att analysera hur transportsektorns klimatmål kan uppnås och inkluderar såväl kvantitativa analyser som dialog med transportsektorns aktörer. Projektet genomförs av Profu, 2030-sekretariatet, Energiforsk och CIT och finansieras av Energimyndigheten och ett flertal näringslivsaktörer. Projektet presenterade nyligen nya scenarier för transportsektorns framtida utveckling som tagits fram med Profus TIMES-Nordic-modell. Scenarierna beskriver bland annat effekter av förändringar i drivmedelsbeskattning och reduktionsplikt på möjligheterna att nå transportsektorns klimatmål.

Resultaten uppmärksammades av Sveriges radio, hör inslaget här:
En sammanfattande presentation av modellscenarierna hittas här.

Få med energifrågor i ett tidigt skede av stadsutvecklingen!

Många av Sveriges städer växer. Då är det viktigt att få med energifrågorna i ett tidigt skede av planeringen. Det kan låta självklart, men det finns gott om exempel där energifrågorna tas med först när projektet har pågått ett tag. Genom att få med energifrågorna i ett tidigt skede ökar möjligheterna att genomföra de lösningar man önskar och uppfylla höga ambitioner.

Vi har tagit fram en metodik för energifrågor i stadsutveckling, vilken kan göra stor nytta i flera stadsprojekt framöver.

Läs mer

 

Hur kan restvärme tas tillvara i fjärrvärmesystemet?

När LKAB kommer att producera koldioxidfri järnsvamp med vätgasteknik i Gällivare kommer det att generera stora mängder restvärme. Profu har fått i uppdrag av Gällivare Energi att genomföra en stor förstudie hur restvärmen kan tas tillvara i fjärrvärmesystemet. Förstudien omfattar såväl de tekniska aspekterna som kommunikation och ekonomi.
– Vi ska ta ett helhetsgrepp på frågan och vara klara till augusti 2023. Redan 2026 ska den första fasen av produktionen av järnsvamp vara klar, så det är viktigt att i ett tidigt skede se hur förutsättningarna ser ut, säger Mårten Haraldsson på Profu som leder projektet.

Läs mer

 

Profus bidrag till Klimaträttsutredningens slutbetänkande

Genom att integrera klimatfrågan i svensk lagstiftning kan vi skapa bättre förutsättningar att nå Sveriges klimatmål. För att ta reda på hur det ska genomföras på bästa sätt har regeringen tillsatt Klimaträttsutredningen. Profu har tillsammans med professor Filip Johnsson på Chalmers ingått i utredningsarbetet genom att ta fram tre underlagsrapporter.

Läs mer

 

Kom och bli vår kollega inom cirkulär ekonomi!

Vi söker en senior konsult till vårt kontor i centrala Stockholm. Läs mer och sök via annons nedan. Välkommen!

Läs mer

 

Hur kan vätgasen påverka elsystemet och bidra med flexibilitet?

Vätgas kan få en viktig roll som flexibel resurs i elsystemet. Profu projektleder en ny studie där man ska utvärdera hur vätgasen kan påverka elsystemet och bidra med flexibilitet. Studien är en del av Energiforsks vätgasprogram.

Det framtida elsystemet förväntas ha en hög andel variabel elproduktion, vilket gör att det kan uppstå effektutmaningar. Det kan också periodvis leda till såväl överskott som underskott på el. Vätgas kan lagras bättre än el och ses därför som en intressant lösning för att balansera elsystemet.

Läs mer

 

Vill du läsa vårt nyhetsbrev?

Maila till e-postadressen info@profu.se, så skickar vi det till dig! Glöm inte att skriva "Nyhetsbrev" i ämnesraden.

 


 

Nyhetsarkiv:

Här kan du läsa om genomförda projekt och seminarier vi på Profu arbetat med under senaste tiden.

Intresserad av vad som sker inom bio-CCS i fjärrvärmesektorn?

Kriget i Ukraina ger höga elpriser

Framgångsrikt fjärrvärmesamarbete

Vad händer på bränslemarknaden?

Hur ser framtidens hållbara kläder ut?

Hur blir fjärrvärmen fortsatt relevant och lönsam under 2020-talet?

Vart styr vi i effektfrågan?

Analysmetod för elnätsbolag för att stå bättre rustade inför kommande effekt- och energibehov

Potential för solvärme i mindre fjärrvärmenät

Guide för hållbar plastanvändning

Strategin för Bio-CCS klar

Mer att läsa

 

Detta är Profu

Profu är ett oberoende konsultföretag, som grundades 1987. Vi arbetar med energi-, avfalls- och transportfrågor. Systemperspektivet är viktigt i våra utredningar. Vårt kontor finns i Mölndal. Sedan 2005 har vi också ett kontor i Stockholm. Idag är vi ett tjugotal anställda.

Läs mer