V I  Ä R   M E D   D Ä R  I D É E R  F Ö D S 

O C H   K U N S K A P  S K A P A S

Profu är ett oberoende konsult- och forskningsföretag inom energi, avfall och transporter; tre viktiga samhällsresurser.

Läs mer om oss i vår nya broschyr!

 


 

Nyheter


Bränslemarknadsutredningen "Biooljemarknaden 2023" klar!

Vår marknadsutredning om biooljemarknaden är klar.

Vill du veta mer?
Kontakta Mattias Bisaillon,
mattias.bisaillon@profu.se,
mobil: 0703 - 64 93 50

Geografiskt spridd vindkraft ger jämnare elproduktion

Profu har, tillsammans med SMHI och Chalmers, undersökt hur klimatförändringar kommer att påverka vindkraften, och hur ett energisystem med mycket mer vindkraft kan optimeras beroende av vindförhållanden. Studien har genomförts på uppdrag av Energiforsk.

Läs mer i pressmeddelandet från Energiforsk

Nu är "Avfallsbränsle-marknaden 2023" klar!

Vår marknadsutredning om avfallsbränslemarknaden är klar.

Vill du veta mer?
Kontakta Jenny Sahlin,
jenny.sahlin@profu.se, mobil: 0703 - 21 90 60

 

Energikrisen skapar fortsatt turbulens – nu påverkas fjärrvärmesektorn

Profu följer löpande prisutvecklingen för olika bränslen, med uppdaterade analyser inom både vår forsknings- och konsultverksamhet. Vi noterar nu kraftigt ökade priser på bio- och avfallsbränslen som tydligt påverkar fjärrvärmesektorn.  

Läs mer

 

Profu representerar färdplan på regeringens klimatmöte

På fredag den 16 juni arrangerar regeringen ett nationellt klimatmöte som en del i att föra en dialog med näringsliv och andra parter inför framtagandet av den nya klimathandlingsplanen.
– Näringslivet i Sverige bedömer att deras klimatarbete ökar konkurrenskraften på lång sikt, så det är glädjande att regeringen nu vill ha en dialog med färdplanerna med flera, säger Kjerstin Ludvig på Profu med anledning av att hon ska representera Färdplan fossilfri uppvärmning på klimatmötet.  

Läs mer

 

Fri elhandel bra för kunder och producenter

Fri handel med el ger lägre elpriser sett över tid. Det framgår av de modellanalyser som Profu har gjort för en ny rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO.

Läs mer

Områden där politiken kan underlätta för uppvärmningsbranschens omställningsvision

Regeringen arbetar för närvarande intensivt med att ta fram en nationell klimathandlingsplan. Färdplanen för Uppvärmningsbranschen uppskattar den möjlighet som givits att peka på ett antal av de områden där politiken kan underlätta för branschens möjligheter att lyckas med den ambitiösa omställningsvisionen.
Färdplan Uppvärmningbranschens konferens, som genomfördes den 2 juni, presenterades dessa i ett medskick till regeringen.

Profu är projektledare för det forsatta arbetet med Färdplanen för Uppvärmningsbranschen.  

 

Nytt scenario: Enormt mycket el behövs

Elanvändningen kan öka från 134 TWh till 349 TWh de kommande trettio åren. Det visar Energimyndighetens nya scenarier, som har fokus på elektrifiering år 2050. Profu ingår i arbetet med att ta fram dessa scenarier.

Läs mer

 


På gång

Profus Bränslemarknadsdag, 18 oktober

Bränslemarknadsdagen är Profus dag för kunder till marknadsutredningarna om avfallsbränsle, biobränslen, biooljor samt RT-flis och utsorterade avfallsbränslen. Dagen är en mötesplats för alla typer av aktörer inom marknaderna.

Vill du veta mer? Kontakta Jenny Sahlin, jenny.sahlin@profu.se

 

Full fart från start för Josefine

Profu har fått ännu en ny medarbetare. I början av maj klev Josefine Kjellander in över tröskeln och fick en riktig rivstart.


Läs mer om Josefine

  Vill du läsa vårt nyhetsbrev?

   Maila till e-postadressen info@profu.se, så skickar vi det till dig! Glöm inte att skriva "Nyhetsbrev"
   i ämnesraden.

 


 

Våra produkter


Bränslemarknadsutredningar


Övriga produkter

 

Nyhetsarkiv:

Här kan du läsa om genomförda projekt och seminarier vi på Profu arbetat med under senaste tiden.

Svårt att nå transportmål till 2030

Profu tar fram supersyntes om vätgas

Klimatpåverkan från el år 2022

Varmare klimat kan ge mer el från svenska älvar

Nytt scenario: Elbehovet ökar ännu mer

Europas kapacitet för textilåtervinning kartlagd

Nya affärsmodeller ska spara effekt inom fjärrvärme

Nu startar nästa etapp av forskningsprojektet Nepp

Profu lanserar ny version av Fjärrkontrollen

Hur ska elnätbolagen möta elektrifieringen av fordonsflottan?

Förutsättningar för prosumenter i bostäder

Nu startar nästa etapp av Bio-CCS i fjärrvärmesekotrn

Flera forskningsprojekt inom fjärrvärme

De analyserar framtidens elpriser

Rapport: Lowering prices in a hurry

Policykartläggning: EU driver på för en mer hållbar textilindustri

Profu gör klimatbokslut åt Västerviks kommunkoncern

Vägar till mindre mängder återvinningsbart avfall till energiåtervinning

Fortsatta studier om vattenkraftens roll och värde för elsystemet

Ny analys visar hur elpriserna kan sänkas genom att spara på el

Gör energiplanen till en möjliggörare för att skapa en attraktiv och hållbar kommun

Hur kommer värdekedjorna för framtidens hållbara kläder att se ut?

Jämför kostnaderna mellan olika uppvärmningsalternativ med Fjärrkontrollen

Når vi transportsektorns 2030-mål?

Lill-Håven - en förstudie om vattenkraftens framtida roll

Profus bidrag till Klimaträttsutredningens slutbetänkande

 

Detta är Profu

Profu är ett oberoende konsultföretag, som grundades 1987. Vi arbetar med energi-, avfalls- och transportfrågor. Systemperspektivet är viktigt i våra utredningar. Vårt kontor finns i Mölndal. Sedan 2005 har vi också ett kontor i Stockholm. Idag är vi ett tjugotal anställda.

Läs mer