Profu är ett oberoende konsult- och forskningsföretag som arbetar i kunskapsfronten inom energi, avfalls- och transportfrågor. Systemperspektivet är viktigt i våra utredningar.

Vi söker juniorkonsult inom energi och klimat till vårt Stockholmskontor

Vill du hjälpa företag och organisationer att öka sin kunskap, utveckla sin affär inom energi- och klimatområdena samt bidra till att minska deras klimatpåverkan? Läs mer

Vill du bli en av oss på Profu?

Vi söker alltid efter nya kollegor inom flera av våra arbetsområden till exempel bränslemarknader, avfall samt våra övriga energi- och transportområden. Läs mer

 

 

Nyheter


Nu startar nästa etapp av forskningsprojektet Nepp

Vad innebär industrins omställning i form av nya krav på det svenska el- och energisystemet? Det är en av frågeställningarna som Nepp, som leds av Profu och Energiforsk, ska titta på när projektet nu har gått in i en ny etapp.

Målet är att skapa en ökad förståelse för konsekvenser och möjligheter med nya utvecklingsvägar för Europas energisystem. Fokus handlar om hur olika omvärldsfaktorer kan komma att påverka energisystemen i Sverige och Nordeuropa.

Läs mer

 

Profu lanserar ny version av Fjärrkontrollen

Nu har Profu uppdaterat Fjärrkontrollen, ett webbaserat verktyg, som visualiserar jämförelser mellan olika uppvärmningsalternativ på ett trettiotal orter i landet. Med nya funktioner och tydligare grafik har verktyget blivit ännu enklare att använda för den som vill få en snabb överblick av konkurrensläget på sin ort.

Läs mer

 

PÅ GÅNG

 

Webbinarium, 8 februari 2023:

Klimatförändringarna och vattenkraften – så påverkas Sveriges energisystem

Ta del av slutresultaten från forskningsprojektet KLIVA – Klimatförändringarnas inverkan på vattenkraftens produktions- och reglerförmåga.

Thomas Unger, Profu pratar om "Vattenkraftens framtida roll i energisystemet", Ebba Löfblad, Profu är moderator.

Läs mer på Energiforsks hemsida

 

13 - 14 mars 2023:

Avfall i Nytt Fokus

Profu deltar på konferensen och pratar om "Framtidens resurs- och avfallshantering".
Läs mer

Hur ska elnätbolagen möta elektrifieringen av fordonsflottan?

En storskalig elektrifiering av fordonsflottan kräver en kraftig utbyggnad av laddinfrastrukturen. Men hur påverkar det och vad ställer det för krav på elnätet? För att få svar på den frågan driver Profu och bland annat Energiforsk ett branschöverskridande forskningsprojekt där ett tjugotal elnätbolag medverkar.

Läs mer

 

Förutsättningar för prosumenter i bostäder

Prosumenter – kunder som både köper och producerar energi – kan komma att få en alltmer framträdande roll i det framtida energisystemet än vad de har haft historiskt. Det gäller främst el. Orsaken är att priserna för både solceller och batterier sjunker vilket påskyndar denna utveckling. Emil Nyholm på Profu har ingått i ett forskningsprojekt på Chalmers där man har undersökt förutsättningar för prosumenter i bostäder.

Läs mer

 

Nu startar nästa etapp av
Bio-CCS i fjärrvärmesektorn

Profu leder den nya etappen av bio-CCS för fjärrvärmesektorn. En viktig fråga är hur satsningar på bio-CCS ska finansieras.  en svenska fjärrvärmebranschen kan bidra med negativa koldioxidutsläpp på minst 10 miljoner ton. Det visar den första etappen av bio-CCS för fjärrvärmesektorn, som resulterade i en strategi för bio-CCS.

Läs mer

 

Flera forskningsprojekt inom fjärrvärme

Profu har fått finansiering av FutureHeat till tre forskningsprojekt inom fjärrvärme; ”Miljöprodukter för fjärrvärme i systemperspektiv”, ”Fjärrvärmesektorns bidrag till ett leveranssäkert elsystem” samt ”Hållbarare biobränslen i fjärrvärmesektorn”. Samtliga projekt ska vara klara under 2023.

Läs mer

 

De analyserar framtidens elpriser

Profu har tillsammans med ett antal elproducenter och elanvändare dragit i gång en andra etapp av REGEL (Regional elprisanalys).

– REGEL tar vid där terminsmarknaden slutar och är ett forum för att diskutera och analysera framtida elpriser med hjälp av vårt modellverktyg EPOD, säger Ebba Löfblad på Profu, som leder projektet.

Läs mer

 

  Vill du läsa vårt nyhetsbrev?

   Maila till e-postadressen info@profu.se, så skickar vi det till dig! Glöm inte att skriva "Nyhetsbrev"
   i ämnesraden.