V I  Ä R   M E D   D Ä R  I D É E R  F Ö D S 

O C H   K U N S K A P  S K A P A S

Profu är ett oberoende konsult- och forskningsföretag inom energi, avfall och transporter; tre viktiga samhällsresurser.

Läs mer om oss i vår nya broschyr!

 


Vi söker konsult med 3-7 års erfarenhet inom energi och klimat

Vill du hjälpa företag och organisationer att öka sin kunskap, utveckla sin affär inom energi- och klimatområdena samt bidra till att minska deras klimatpåverkan? Drivs du av att göra skillnad, är nyfiken och trivs med ett varierat arbete? Då kan denna roll vara din nästa utmaning. Läs mer

Vill du bli en av oss på Profu?

Vi söker alltid efter nya kollegor inom flera av våra arbetsområden till exempel bränslemarknader, avfall samt våra övriga energi- och transportområden. Läs mer

 

 

Nyheter


Områden där politiken kan underlätta för uppvärmningsbranschens omställningsvision

Regeringen arbetar för närvarande intensivt med att ta fram en nationell klimathandlingsplan. Färdplanen för Uppvärmningsbranschen uppskattar den möjlighet som givits att peka på ett antal av de områden där politiken kan underlätta för branschens möjligheter att lyckas med den ambitiösa omställningsvisionen.
Färdplan Uppvärmningbranschens konferens, som genomförs den 2 juni, presenteras dessa i ett medskick till regeringen.

Profu är projektledare för det forsatta arbetet med Färdplanen för Uppvärmningsbranschen.  

Exjobbet tog en spännande vändning

Efter fyra intensiva månader på Profu har exjobbarna Johannes Hedfors och Joel Amrén kommit så långt att det blivit dags att presentera ett slutresultat. Båda är väldigt nöjda med tiden på Profu.

Läs mer

 

På gång

2 Juni 2023:

Framtidens fossilfria värmesektor

Utvecklingsplattform värme bjuder in till konferens för att visa på utvecklingen inom värmesektorn, och för att diskutera möjligheter och utmaningar framåt.

Läs mer

 

14 Juni 2023:

Klimatförändringarnas inverkan på vindkraften

DIGITALT SEMINARIUM

Peter Blomqvist, Profu pratar om "Vindkraftens variationer i norra Europa" på Energiforsk's digitala seminarium.

Läs mer på Energiforsks hemsida

 


 


 

 

Lina Bergström förstärker Profu inom cirkulär ekonomi och hållbarhet

Vi är glada över att ha rekryterat Lina Bergström som har en bred erfarenhet inom hållbar utveckling. Lina började sin anställning hos oss i slutet av februari med inriktning på cirkulär ekonomi.


Läs mer om Lina

 


Nytt scenario: Enormt mycket el behövs

Elanvändningen kan öka från 134 TWh till 349 TWh de kommande trettio åren. Det visar Energimyndighetens nya scenarier, som har fokus på elektrifiering år 2050. Profu ingår i arbetet med att ta fram dessa scenarier.

Läs mer

 

Svårt att nå transportmål till 2030

– Med sänkta krav på reduktionsplikten blir det svårt att nå transportsektorns utsläppsmål till 2030. Det visar våra modellbaserade analyser, säger Martin Hagberg på Profu.

Till år 2030 ska klimatpåverkan från transporter minska med 70 procent jämfört med år 2010.

Läs mer

 

Profu tar fram supersyntes om vätgas

Profu leder tillsammans med Chalmers projektet ”Vätgasens samlade påverkan på energisystemet och dess roll i energi- och klimatomställningen”. Projektet äger rum inom Energiforsks vätgasprogram och omfattar dels ett syntesprojekt för hela programmet, dels en systemstudie.

Läs mer

 

  Vill du läsa vårt nyhetsbrev?

   Maila till e-postadressen info@profu.se, så skickar vi det till dig! Glöm inte att skriva "Nyhetsbrev"
   i ämnesraden.

 


 

Nyhetsarkiv:

Här kan du läsa om genomförda projekt och seminarier vi på Profu arbetat med under senaste tiden.

Klimatpåverkan från el år 2022

Varmare klimat kan ge mer el från svenska älvar

Nytt scenario: Elbehovet ökar ännu mer

Europas kapacitet för textilåtervinning kartlagd

Nya affärsmodeller ska spara effekt inom fjärrvärme

Nu startar nästa etapp av forskningsprojektet Nepp

Profu lanserar ny version av Fjärrkontrollen

Hur ska elnätbolagen möta elektrifieringen av fordonsflottan?

Förutsättningar för prosumenter i bostäder

Nu startar nästa etapp av Bio-CCS i fjärrvärmesekotrn

Flera forskningsprojekt inom fjärrvärme

De analyserar framtidens elpriser

Rapport: Lowering prices in a hurry

Policykartläggning: EU driver på för en mer hållbar textilindustri

Profu gör klimatbokslut åt Västerviks kommunkoncern

Vägar till mindre mängder återvinningsbart avfall till energiåtervinning

Fortsatta studier om vattenkraftens roll och värde för elsystemet

Ny analys visar hur elpriserna kan sänkas genom att spara på el

Gör energiplanen till en möjliggörare för att skapa en attraktiv och hållbar kommun

Hur kommer värdekedjorna för framtidens hållbara kläder att se ut?

Jämför kostnaderna mellan olika uppvärmningsalternativ med Fjärrkontrollen

Når vi transportsektorns 2030-mål?

Lill-Håven - en förstudie om vattenkraftens framtida roll

Profus bidrag till Klimaträttsutredningens slutbetänkande

 

Detta är Profu

Profu är ett oberoende konsultföretag, som grundades 1987. Vi arbetar med energi-, avfalls- och transportfrågor. Systemperspektivet är viktigt i våra utredningar. Vårt kontor finns i Mölndal. Sedan 2005 har vi också ett kontor i Stockholm. Idag är vi ett tjugotal anställda.

Läs mer