Profu är ett oberoende konsult- och forskningsföretag som arbetar i kunskapsfronten inom energi, avfalls- och transportfrågor. Systemperspektivet är viktigt i våra utredningar.

Vi söker konsult med 3-7 års erfarenhet inom energi och klimat

Vill du hjälpa företag och organisationer att öka sin kunskap, utveckla sin affär inom energi- och klimatområdena samt bidra till att minska deras klimatpåverkan? Drivs du av att göra skillnad, är nyfiken och trivs med ett varierat arbete? Då kan denna roll vara din nästa utmaning. Läs mer

Vill du bli en av oss på Profu?

Vi söker alltid efter nya kollegor inom flera av våra arbetsområden till exempel bränslemarknader, avfall samt våra övriga energi- och transportområden. Läs mer

 

 

Nyheter


Klimatpåverkan från el år 2022

Nu är alla Profus analyser avseende klimatpåverkan från föregående års elsystem färdiga. Det var ett komplicerat år med många oförutsägbara händelser. Profu gör årligen dessa klimatanalyser som en del av arbetet med Klimatbokslutet. Numera är det 44 företag som använder klimatbokslutet för deras årliga uppföljning och redovisning av verksamhetens klimatpåverkan.

Läs mer

 

Varmare klimat kan ge mer el från svenska älvar

Tillrinningen till svenska älvar kommer att öka som en följd av klimatförändringarna, vilket kan ge mer el från svenska vattenkraftverk. Det framgår av forskningsprojektet KLIVA, där Profu medverkat.

Läs mer

 

På gång

 

1 Juni 2023:

Framtidens värmemarknad
- aktörer, behov och framtidsscenarier

På Värmemarknad Sveriges slutkonferens presenteras och diskuteras ett urval av resultat och insikter från projektet samt uppvärmningssektorns förutsättningar och möjligheter för att bidra till robust energiförsörjning idag och i framtiden.

Läs mer

 

2 Juni 2023:

Framtidens fossilfria värmesektor

Utvecklingsplattform värme bjuder in till konferens för att visa på utvecklingen inom värmesektorn, och för att diskutera möjligheter och utmaningar framåt.

Läs mer

Nytt scenario: Elbehovet ökar ännu mer

För att undvika ett framtida gap mellan behovet av el och det som produceras krävs stora investeringar i energisystemet. Det visar ett högelektriferingsscenario för 2030 och 2045 som Profu och Energiforsk har tagit fram på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Bakgrunden är att svensk industri står inför stora investeringar som kraftigt kommer att öka elkonsumtionen.

Läs mer

 

Europas kapacitet för textilåtervinning kartlagd

Kapaciteten för att återvinna mer textil i Europa är stor. Det visar en kartläggning av ett 30-tal aktörer inom sortering och återvinning av post-konsument-textil i Europa som har gjorts inom forskningsprojektet Framtidens hållbara kläder, där Profu medverkar. Rapporten är författad av IVL.

Läs mer och ladda ner rapporten på IVLs hemsida

 

Nya affärsmodeller ska spara effekt inom fjärrvärme

Profu ska möjliggöra utvecklingen av attraktiva affärsmodeller för efterfrågeflexibilitet inom fjärrvärmenätet. Anledningen är att många av fjärrvärmebolagens kunder har visat intresse för att bidra till fjärrvärmesystemet genom att arbeta med effektuttag, bland annat mot bakgrund av att energiföretagen har sett över sin prissättning och börjat ta betalt för effekt.

Läs mer

 

Nu startar nästa etapp av forskningsprojektet Nepp

Vad innebär industrins omställning i form av nya krav på det svenska el- och energisystemet? Det är en av frågeställningarna som Nepp, som leds av Profu och Energiforsk, ska titta på när projektet nu har gått in i en ny etapp.

Målet är att skapa en ökad förståelse för konsekvenser och möjligheter med nya utvecklingsvägar för Europas energisystem. Fokus handlar om hur olika omvärldsfaktorer kan komma att påverka energisystemen i Sverige och Nordeuropa.

Läs mer

 

Profu lanserar ny version av Fjärrkontrollen

Nu har Profu uppdaterat Fjärrkontrollen, ett webbaserat verktyg, som visualiserar jämförelser mellan olika uppvärmningsalternativ på ett trettiotal orter i landet. Med nya funktioner och tydligare grafik har verktyget blivit ännu enklare att använda för den som vill få en snabb överblick av konkurrensläget på sin ort.

Läs mer

 

Hur ska elnätbolagen möta elektrifieringen av fordonsflottan?

En storskalig elektrifiering av fordonsflottan kräver en kraftig utbyggnad av laddinfrastrukturen. Men hur påverkar det och vad ställer det för krav på elnätet? För att få svar på den frågan driver Profu och bland annat Energiforsk ett branschöverskridande forskningsprojekt där ett tjugotal elnätbolag medverkar.

Läs mer

 

  Vill du läsa vårt nyhetsbrev?

   Maila till e-postadressen info@profu.se, så skickar vi det till dig! Glöm inte att skriva "Nyhetsbrev"
   i ämnesraden.