GUN LÖFBLAD

Kontakt

gun.lofblad@profu.se

0730 - 20 83 82

 

Exempel på arbetsområden

- Miljökonsekvensbeskrivningar och prövotidsutredningar
inom ramen för tillståndsansökningar för industrin
- Utredningar av emissioner till luft och relevanta emissionsfaktorer
- Värderingar av urban och regional luftkvalitet samt nedfall från atmosfären
av svavel, kväve, partiklar, inkl. baskatjoner till ekosystem samt
effekter på människa och miljö.