HUR KAN RESTVÄRME TAS TILLVARA I FJÄRRVÄRMESYSTEMET?

När LKAB kommer att producera koldioxidfri järnsvamp med vätgasteknik i Gällivare kommer det att generera stora mängder restvärme. Profu har fått i uppdrag av Gällivare Energi att genomföra en stor förstudie hur restvärmen kan tas tillvara i fjärrvärmesystemet. Förstudien omfattar såväl de tekniska aspekterna som kommunikation och ekonomi.
– Vi ska ta ett helhetsgrepp på frågan och vara klara till augusti 2023. Redan 2026 ska den första fasen av produktionen av järnsvamp vara klar, så det är viktigt att i ett tidigt skede se hur förutsättningarna ser ut, säger Mårten Haraldsson på Profu som leder projektet.

Tillgången på mycket restvärme innebär stora möjligheter för Gällivare Energi. Det finns samtidigt utmaningar kring förstärkningar av distributionssystemet, som att restvärmen har betydligt lägre temperaturer än dagens fjärrvärme.
I projektet ingår även att hitta synergier tillsammans med andra kommuner i regionen som står inför en liknande situation till följd av nya industrisatsningar.


Projektet finansieras delvis av North Sweden Green Deal, som har fokus på den stora omställning som nu sker i Norrland.

 

MÅRTEN HARALDSSON,
E-post; marten.haraldsson@profu.se
Mobil: 0734 - 24 61 00