Framgångsrikt fjärrvärmesamarbete

Nu ska Nyköping och Oxelösund bindas samman med fjärrvärme. Profu har ansvarat för de ekonomiska beräkningarna och har medverkat till att utveckla prismodellerna för detta samarbete.

 

I takt med att intresset ökar för resurseffektivitet blir energisamarbeten både viktigare och vanligare. Det handlar dels om energibolag som samarbetar med industrier som har restvärmen, dels om samarbeten mellan energibolag.
– En förutsättning för ett energisamarbete är ett en part har en resurs som är billigare än vad mottagandet systemet själv kan prestera. Då kommer den billigare resursen att tränga ut den dyrare resursen, vilket kommer att generera en kostnadsreduktion i produktionen. Den finansierar sedan investeringar i rör och pumpar med mera, säger John Johnsson på Profu.
– Vi ser att intresset för dessa samarbeten ökar och kommer allt högre upp på agendan hos både energibolag och industrier, säger John Johnsson vidare.

Profu har hjälpt ett 20-tal kunder med energisamarbeten. Det handlar främst om tre typ av tjänster:

  • Beräkningar av ekonomiska synergier genom samarbetet och vilka konsekvenser det leder till.

  • Att hitta en prismodell baserat på de lokala förutsättningarna.

  • Vara en oberoende diskussionspartner för att få till en affär.

För just samarbetet mellan Vattenfall Värme i Nyköping och Oxelösunds Energi har Profu arbetat med bolagen under tre års tid – främst kring vilka synergier ett sådant samarbete kan ge och vilken typ av prismodell som kan passa bäst.

Att samarbeta kring energiflöden mellan Nyköping och Oxelösund är något som faktiskt har diskuterats i flera decennier. Anledningen har varit att SSAB haft ett rejält värmeöverskott i sin ståltillverkning i Oxelösund. Det har räckt till uppvärmning i fjärrvärmesystemet i Oxelösund, men överskottet hade även kunnat ge ett rejält tillskott till Nyköping, som ligger drygt en mil därifrån. Trots flera utredningar har det aldrig blivit något samarbete, men nu förändras förutsättningarna rejält. Om tre år ska SSAB lägga ner masugnarna och koksverket för att i stället ha fossilfri stålproduktion. För Oxelösund Energi innebär det en stor förändring och de har undersökt möjligheterna att bygga en egen värmeproduktion, men beräkningar visar att det är mer ekonomiskt att köpa värmen från Idbäcksverket i Nyköping. Kraftvärmeverket kommer att öka sin produktion med hela 30 procent för att kunna tillgodose Oxelösunds behov, vilket innebär en ökning på i snitt 100 GWh om året.
– Här har det funnit bra personer från respektive part, som haft stort förtroende för varandra och medverkar till transparens. Det är en förutsättning för ett lyckat samarbete, säger John Johnsson.

Behöver ni hjälp med ett energisamarbete? Ta då kontakt med John Johnsson.

 

Läs mer: Städerna binds samman av prisvärd fjärrvärme

 

JOHN JOHNSSON,
E-post: john.johnsson@profu.se
Mobil: 0705 - 64 28 20