Profu tar fram en

Färdplan för fossilfri uppvärmning

Ett 50-tal aktörer inom värme (kunder, leverantörer, branschorganisationer m.m.) ska tillsammans ta fram en färdplan mot fossilfri uppvärmning. Fossilfritt Sverige har gett projektet Värmemarknad Sverige, under ledning av Profu, ansvar för arbetet, som ska genomföras tillsammans med ytterligare några betydelsefulla aktörer på värmemarknaden.

Vid ett första arbetsmöte i Stockholm i juni diskuterades vilka åtaganden de olika aktörerna kan åta sig, vad andra uppmanas att göra och vilka hinder som behöver röjas längs vägen. Under sommaren och tidig höst ska färdplanen färdigställas och förankras i alla organisationer. I slutet av året överlämnas färdplanen till regeringen tillsammans med färdplaner från andra branscher.

Intresserad eller bara nyfiken? Hör av er så berättar vi gärna mer!

 

KJERSTIN LUDVIG,
email: kjerstin.ludvig@profu
mobil: 0708 - 42 33 22

HÅKAN SKÖLDBERG,
email: hakan.skoldberg@profu.se
mobil: 0706 - 22 76 25