Fortfarande miljarder skäl att spara!

- rapporter om potentialen för energieffektivisering i kommunernas och
  landstingens byggnader

I en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2015, konstateras att kommuner, landsting och regioner sparat nästan åtta procent i sina byggnader under perioden 2009-2014. På uppdrag av SKL har nu Profu, tillsammans med WSP Sverige AB, studerat den fortsatta potentialen för energieffektivsering i kommunernas och landstingens byggnader.

I rapporten "Miljarder skäl att spara!" (2011) visas att det finns lönsamma energieffektiviseringsåtgärder i bebyggelsen som mer än väl täcker offentlig sektors andel av de samhälleliga energi- och klimatmålen. Men målen kommer inte att nås om inte hastigheten i genomförandet av dessa åtgärder ökas. Detta gäller hela bebyggelsen oavsett ägandeform. Idag genomförs bara ca 30 % av de lönsamma åtgärderna för energieffektivisering i kommuners, landstings och regioners verksamhetslokaler och bostäder.

 

ANDERS GÖRANSSON,
E-post: anders.goransson@profu.se
Mobil: 0706 - 90 77 23

Fortfarande miljarder skäl att spara!

Ladda ner publikationen

Miljarder skäl att spara!

Ladda ner publikationen