Kommunicera dina fjärrvärmepriser och fjärrvärmens konkurrenskraft med

Fjärrkontrollen

Profu har tillsammans med några fjärvärmeföretag utvecklat ett webbaserat analysverktyg som jämför kostnaden för olika uppvärmningsalternativ i villor och flerbostadshus för sitt/sina system. Via fjärrvärmeföretagets hemsida skall en kund eller möjlig kund enkelt kunna se fjärrvärmekostnaden för sitt hus och jämföra denna med några alternativa uppvärmningssätt. Fjärrkontrollen svarar därmed upp mot Energimarknadsinspektionens krav på tydlighet om fjärrvärmepriserna samtidigt som den ger ett bra underlag vid dialog med kunden. Analysverktyget har många användningsområden, både internt och i kommunikation med kunden.

Sedan Fjärrkontrollen utvecklades 2015, har intresset för konkurrensjämförelser mellan uppvärmningsalternativ växt. I slutet av 2017 var 9 orter anslutna till Fjärrkontrollen, idag är 22 orter anslutna. Under 2019 händer flera spännande saker:

    • En ny modul som visar livscykelkostnaden blir möjlig att lägga till vid sidan om den ordinarie prisjämförelsen

    • Fjärrkontrollen uppdateras för samtliga kunder så att det blir möjligt att manuellt ändra fler parametrar
       i den detaljerade kalkylen än tidigare som t.ex. drift och underhållskostnader för respektive alternativ

    • Under våren genomförde Profu en användarträff, där flera utvecklingsförslag framkom. Profu kommer att
       arbeta vidare med dessa.

’Profu kommer på nytt bjuda in samtliga Fjärrkontrollkunder på en ny kundträff under våren 2020.

 

Pröva Fjärrkontrollen hos:

 

VANJA MÅNBORG,
E-post: vanja.manborg@profu.se
Mobil: 0722 - 22 38 05