Kommunicera dina fjärrvärmepriser och fjärrvärmens konkurrenskraft med

Fjärrkontrollen

Profu har tillsammans med några fjärvärmeföretag utvecklat ett webbaserat analysverktyg som jämför kostnaden för olika uppvärmningsalternativ i villor och flerbostadshus för sitt/sina system. Via fjärrvärmeföretagets hemsida skall en kund eller möjlig kund enkelt kunna se fjärrvärmekostnaden för sitt hus och jämföra denna med några alternativa uppvärmningssätt. Fjärrkontrollen svarar därmed upp mot Energimarknadsinspektionens krav på tydlighet om fjärrvärmepriserna samtidigt som den ger ett bra underlag vid dialog med kunden. Analysverktyget har många användningsområden, både internt och i kommunikation med kunden.

 

Pröva Fjärrkontrollen hos:

 

VANJA MÅNBORG,
E-post: vanja.manborg@profu.se
Mobil: 0722 - 22 38 05