Fjärrvärmens Affärsmodeller II

Tillsammans med ett flertal företrädare för fjärrvärmebranschen och dess företag startar vi nu en ny etapp av Fjärrvärmens Affärsmodeller. Den första etappen av projektet, som genomfördes under 2010-2013, gav flera branschpåverkande insikter och kunskaper, bl.a. om prismodeller, kundförtroende och affärsmodellens struktur. Nya utmaningar för fjärrvärmen och nya omvärldsförutsättningar ställer idag nya krav på fjärrvärmeaffären och på de affärsmodeller som präglar fjärrvärmebranschen idag. Denna andra etapp syftar till att ta fram nya insikter och kunskap om hur viktiga delar för fjärrvärmen och dess affärsmodell, exempelvis kundrelationen, den strategiska uthålligheten och konkurrenskraften, kan vidareutvecklas och stärkas i takt med nya omvärldskrav. Projektet kommer att ledas av Profu i samverkan med Handelshögskolan i Göteborg och sträcker sig över perioden 2021-2023.

 

MÅRTEN HARALDSSON

Email: marten.haraldsson@profu.se
Mobil: 0734 - 24 61 00