Konsekvenser för energisystemet och industrin av EU-paketet Fit-for-55

Svenskt Näringsliv har gett Profu i uppdrag att analysera konsekvenserna för energisystemet och industrin av det nya EU-förslaget ”Fit for 55”. Projektet fokuserar på konsekvenser av förändringar i utsläppshandeln. EU föreslår nämligen en rad åtgärder för det befintliga utsläppshandelssystemet, men också att ett nytt handelssystem införs för vägtransporter och byggnader. Profu ska analysera hur dessa förändringar kan påverka energisystemet och industrin i form av förändrade energipriser och kostnader. Analysen ska utgöra ett underlag för Svenskt Näringslivs analysarbete av följdverkningar för det svenska näringslivet.

 

JENNY GODE

Email: jenny.gode@profu.se
Mobil: 0730 - 78 97 66

THOMAS UNGER
E-post: thomas.unger@profu.se
Mobil: 0702 - 12 23 99