EXJOBBET tog en spännande vändning

Efter fyra intensiva månader på Profu har exjobbarna Johannes Hedfors och Joel Amrén kommit så långt att det blivit dags att presentera ett slutresultat. Båda är väldigt nöjda med tiden på Profu.
– Det har varit härligt att få komma bort från skolan ett tag och se hur det fungerar på en arbetsplats. Profu är ett utvecklande ställe där det går att suga åt sig mycket kunskap, och det kändes som att vi kom snabbt in i gemenskapen. Alla har varit väldigt nyfikna på oss, så det har varit en rolig tid, säger de.

Båda går på masterprogrammet Hållbara energisystem på Chalmers. När de kom till Profu i januari var syftet att utveckla ett verktyg för hur kommuner kan arbeta med klimatmål, genom att lista kostnader för olika åtgärder och vilka effekter de får. Som fallstudie valde de Umeå kommun. Men arbetet tog en liten annan vändning när de insåg att det skulle bli svårt att få fram ett verktyg som går att applicera på alla kommuner.
– Sveriges kommuner skiljer sig mycket åt, de har olika geografi och kollektivtrafik, det varierar också hur många av invånarna som kör bil. Varje kommun har många specifika frågor så vi kom fram till att verktyget blev för grovt för att fungera bra.

Istället har de fokuserat på vilka klimatåtgärder som kan hjälpa Umeå kommun att minska sina utsläpp från transportsektorn. Uppgiften blev att analysera olika alternativ för hur kommunen ska nå sitt klimatmål på netto noll koldioxidutsläpp till 2040. Framför allt har det handlat om att ta fram ett diskussionsunderlag, menar Joel och Johannes.
Det viktigaste problemet som kommunen ville synliggöra var rådigheten.
– Många kommuner pekar på dissonansen mellan målsättningen och vad de egentligen kan göra.  Vi har försökt styra in Umeå kommun på det som vi tycker är viktigt att de fokuserar på för att skapa rådighet och se helheten.

En annan stor del av exjobbet var olika åtgärders betydelse för slutresultatet, det vill säga hur utsläppen kan variera beroende på vilken ordning som olika åtgärder införs.
Handledare på Profu har varit Kjerstin Ludvig och Mikael Odenberger som både har fungerat som bollplank och hjälpt till att avgränsa exjobbet till en rimlig storlek.
Nu återstår bara att sammanfatta rapporten. I mitten av juni ska studenterna till Umeå för att presentera sitt exjobb för kommunen. Feedbacken har hittills varit väldigt positiv, berättar de.
– Kommunen tycker att vi lyfter viktiga frågor och tror att våra analyser kommer föra dem framåt. Det var också vår ambition från början, att vårt exjobb skulle göra nytta på något sätt.

Sedan är det dags att ge sig ut på arbetsmarknaden och leta jobb. För både Joel och Johannes är drömmen att få utveckla hållbara energisystem utifrån ett systemperspektiv.
– Det är precis det som Profu är väldigt duktiga på. Man behöver använda sig av systemperspektivet för att kunna lösa problem, avslutar de.

 

Ladda ner deras examensarbete här: "Achieving Zero Emission Transportation in a Regional Perspective"

 

Vill du veta mer?

Kontakta
Joel Amrén e-post: amren@chalmers.se

Johannes Hedfors, e-post: johhedf@student.chalmers.se / johannes.hedfors@hotmail.com