Energi och energisystem

Profu startade sin verksamhet för 30 år sedan inom energisystemanalys och under åren har vi ständigt utvecklat vår – och våra kunders – kunskap och kompetens genom forskning, våra utredningar, vår metodik och våra omfattande energisystemmodeller. Vi är en oberoende verksamhet med hög integritet och prioriterar de projekt och utredningar som skapar nytta för våra kunder och samhället.

Genom de ökande kraven och förväntningarna på energisystemen mot mindre miljöpåverkan, högre resurseffektivitet och bibehållen leveranssäkerhet blir systemanalysen allt viktigare för att utnyttja de möjligheter som finns lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Detta gäller energileverantörer lika väl som energikonsumenter och prosumenter.

Med systemanalys och med hjälp av våra modellverktyg analyserar vi olika utvecklingsvägar och försöker identifiera kostnadseffektiva vägar för att möta våra utmaningar. Med detta som grund får vi också en bas för att formulera affärs- och prismodeller inkluderande olika energiaktörer.

Våra huvudsakliga kunder är energi- och fastighetsföretag, kommuner, myndigheter, branschorganisationer och departement, främst i Sverige, och vi medverkar och driver kontinuerligt ett flertal energirelaterade forskningsprojekt.

Några exempel på vad vi arbetar med inom energiområdet

 

 

Värmemarknad Sverige

(Projektets hemsida)

 

JENNY GODE,
E-post: jenny.gode@profu.se
Mobil: 0730 - 78 97 66

HÅKAN SKÖLDBERG,
E-post: hakan.skoldberg@profu.se
Mobil: 0706 - 22 76 25