Energieffektivisering med effekt, etapp 2

Profu kommer med start i höst att dra igång en andra etapp av forskningsprojektet Energieffektivisering med effekt som genomförs i samarbete med det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Värmemarknad Sverige. Projektet syftar till att belysa effektbehovet som en dimension av energibehovet i fastigheter och analysera frågor kopplat till detta ämne som är av intresse för värmemarknadens aktörer. Denna etapp 2 av projektet kommer att bygga vidare på arbetet och resultaten från etapp 1 men också ta en ny riktning med mer fokus på ekonomi och prismodellernas styrning mot minskat effektbehov.

Läs mer om etapp 2

Rapporten "Energieffektisering med effekt" från etapp 1 hittar du här

 

VANJA MÅNBORG,
E-post: vanja.manborg@profu.se
Mobil: 0722 - 22 38 05