Resultat från energisystemmodeller - Viktigt stöd för beslutsfattare

Resultat från energisystemsmodeller kan vara ett viktigt stöd för beslutsfattare, men för att modellerna ska vara användbara krävs det att dessa resultat kommuniceras på rätt sätt. I artikeln "Actuating the European Energy System Transition: Indicators for Translating Energy Systems Modelling Results into Policy-Making" har vi tagit fram förslag på ett antal nyckeltal som kan användas för att kommunicera konsekvenserna av resultat från energisystemsmodeller. Nyckeltalen som föreslås kopplar dels till frågor gällande hastigheten på omställningen av systemet, dels resursbehovet för omställningen, och dels konsekvenser kring energisäkerhet. Vår förhoppning är att denna typ av nyckeltal ska användas för att göra konsekvenserna av resultat från energisystemsanalyser mer tillgängliga för beslutsfattare. Listan med nyckeltal ska inte ses som uttömmande, utan vi uppmuntrar alla som jobbar med denna typ av modeller att fundera över hur de kan tydliggöra konsekvenserna av deras resultat för grupper utanför det egna fältet.

Läs artikeln

 

EMIL NYHOLM

Email: emil.nyholm@profu.se
Mobil: 0709 - 69 21 01