Vart styr vi i effektfrågan?

Den frågan ska Profu, tillsammans med SUST och forskare vid Handelshögskolan i Göteborg, söka svaret på. Effektfrågan blir allt viktigare i energisystemet – både vad gäller el och värme. Samtidigt är nuvarande styrmedel oftast inriktade på energi och det finns dessutom liten kunskap om hur dessa styrmedel påverkar effektbalansen.

I detta projekt, som finansieras av E2B2, kommer man att fokusera på styrmedel kopplade till byggnaders energibehov. I första delen har man kartlagt och analyserat nuvarande styrmedel och sett vilka konsekvenser de får på effekten. Utifrån detta kommer man att föreslå nya effekteffektiva styrmedel.

Målet med projektet är att bidra till en diskussion i effektfrågan och visa för staten och andra aktörer vilka förändringar som behövs för att ge en bra styrning kring effekt.

Projektet är tvåårigt och avslutas i december 2022.

 

JOHN JOHNSSON,
email: john.johnsson@profu.se
mobil: 0705-64 28 20