EBBA LÖFBLAD

Kontakt

ebba.lofblad@profu.se

0704 - 74 90 23

 

Exempel på arbetsområden

- Miljökonsekvensbeskrivningar och prövotidsutredningar inom ramen för
tillståndsansökningar för industrin, under 2016-2017 bland annat
MKB-ansvarig för Preems ROCC-projekt vid raffinaderiet i Lysekil
- Transportutredningar på nationell, regional och lokal nivå
samt för enskilda verksamhetsutövare
- Elektrifiering av transportsektorn, t.ex. E39-projektet samt Elvägsprojektet
- Analyser av alternativa drivmedel
- Analyser och utredningar inom energi och miljöfrågor
- Klimatbokslut
- NEPP
- Digitalisering inom energibranschen