DIGItalisering i energisektorn

På uppdrag av Energiforsk projektleder Profu kunskapsprojektet ”Digitalisering i Energisektorn”.

Projektet samfinansieras av ett 20-tal energiföretag och organisationer och omfattar en fördjupad genomgång av utvecklingsfronten inom ett antal teknikområden med koppling till den digitala utvecklingen. Fokus ligger på artificiell intelligens, Internet of Things, blockkedjetekniken samt avancerad automation och robotisering. Med detta som utgångspunkt analyseras sedan specifikt hur utvecklingen kan komma att påverka och förändra förutsättningarna inom energisektorn och företagen.

Målet med projektet är att öka kunskapen inom området och att bidra till att stärka och påskynda den digitala utvecklingen inom energisektorn. Viktiga aspekter är frågeställningar om IT- säkerhet och sårbarhet, men också gränssnitt och kompabilitet.

Projektet är ett första steg i en mer långsiktig satsning om digitaliseringen inom energisektorn, och genom projektet skapas ett nätverk för dialog och erfarenhetsutbyte mellan energiföretag, IT-företag utrustningstillverkare, energianvändare, forskare och andra experter samt myndigheter kring frågeställningar om vägen mot en ökad digitalisering inom energisektorn.

Projektet startade under hösten 2017 och kommer att pågå fram till hösten 2018. Inom ramen för projektet genomförs workshops och seminarier.

Läs mer om projektet på Energiforsks hemsida!

 

EBBA LÖFBLAD,
email: ebba.lofblad@profu.se
mobil: 0704 - 74 90 23

THOMAS UNGER,
email: thomas.unger@profu.se
mobil: 0702 - 12 23 99

DAVID HOLMSTRÖM,
email: david.holmstrom@profu.se
mobil: 0708 - 18 58 68