Kraven för redovisning av
hållbarhetsarbete skärps

Den 1 januari skärps kraven för hur bolag ska redovisa sitt hållbarhetsarbete genom det nya EU-direktivet CSRD.
– CSRD integrerar för första gången hållbarhetsaspekterna i företagens verksamhet på riktigt och blir nu lika viktigt som de finansiella. CSRD är massivt och komplext och flera av våra kunder arbetar nu aktivt att försöka greppa vad det här betyder för just dem. Vi på Profu vill, och kan, vara ett stöd i det här arbetet, säger Lina Bergström, senior konsult på Profu.

Den nya hållbarhetsrapporteringen, CSRD (Corporate Sustainability Reportering Directive), är obligatorisk och direktivet gäller inledningsvis bolag som har fler än 500 medarbetare. Totalt kommer antalet företag som omfattas av rapporteringskrav öka från dagens nivå på omkring 12 000 företag till cirka 50 000 företag i Europa. Fram till 2027 kommer lagen successivt att rullas ut och även omfatta företag med färre anställda.
– CSRD kommer att skriva om hela hållbarhetsrapporteringslandskapet. Även om man inte är ett företag som till en början måste redovisa sitt hållbarhetsarbete enligt CSRD, så kommer de flesta ändå att behöva göra det på sikt. Dessutom kommer många bolag, kunder och underleverantörer i hela värdekedjan, behöva lämna från sig korrekt data, säger Lina Bergström och fortsätter:
– Syftet med CSRD är att det ska gå att jämföra företag för att öka hållbara investeringar i EU och det ställer nya krav på korrekt data och transparens.
Direktivet sammankopplar den övergripande hållbarhetsrapporteringen med andra standarder, ramverk och direktiv som exempelvis EU:s taxonomi och GRI (Global Reporting Initiative).
– Profu kan spela många roller i detta arbete, men framför allt kan vi vara ett strategiskt stöd och ta fram underlag och analyser som är nödvändiga i den datainsamling som behövs, till exempel genom anpassat klimatbokslut, säger hon vidare.

CSRD omfattar ett flertal hållbarhetspunkter indelat tolv standarder, bland annat klimat respektive resursanvändning och cirkulär ekonomi. Dessa är viktiga att studera gemensamt eftersom materialanvändningen spelar stor roll för att nå klimatmålen och minska utsläppen. EU har också slagit fast inom den gröna given att en minskad materialanvändning och en ökad materialåtervinning är nödvändig för att nå målet om en fossilfri kontinent 2050. 
– Vi ska ta reda på vilken vetenskapligt underbyggd data som företagen behöver eller som deras kunder behöver från dem. Det är ett arbete som vi vill göra i nära samarbete med våra befintliga kunder och för dem centrala företag, säger Lina Bergström.

 

LINA BERGSTRÖM,
E-post: lina.bergstrom@profu.se
Mobil: 0761- 45 67 78