Konsekvenser av COVID-19 inom energi, avfall och transport

Profu bevakar löpande utvecklingen inom de områden vi verkar. Under sommaren och hösten har vi sammanställt hur COVID-19 har påverkat den ekonomiska utvecklingen i Sverige och världen, de globala energimarknaderna med särskilt fokus på den svenska och europeiska energi- och transportsektorn. Vi har även kartlagt hur marknaderna inom avfall, returträflis, bio-olja och biobränsle har påverkats av pandemin. Fokus ligger på marknads- utveckling, prognoser och återhämtnings- strategier.

Utifrån vårt breda underlag kan vi nu analysera utvecklingsmöjligheter inom en rad olika marknader eller presentera en översikt över hur pandemin har – och kan – påverkat till exempel energi-, avfall- och transportsektorn.

 

Kjerstin Ludvig,
E-post: kjerstin.ludvig@profu.se
Mobil: 0708 - 42 33 22

MARTYNA SOLIS,
E-post: martyna.solis@profu.se
Mobil: 0793 - 47 96 98