Bränslemarknadsutredning:

Returträflis och utsorterade avfallsbränslen

Profus årliga marknadsutredning om returträflis (RT-flis) och utsorterade avfallsbränslen redovisar priser på returträ och utsorterade avfallsbränslen. För båda bränslesortimenten redovisas:

• Dagens tillgång och efterfrågan
• Aktuella priser uppdelade på regionala marknader
• Priser, mängder och importländer för importerat RT-flis
• Prisprognos, samt huvudfaktorerna bakom prognosen

Profu kartlägger systematiskt sedan många år de svenska marknaderna för RT-flis och utsorterade avfallsbränslen. Utredningen baseras på kartläggningen samt på årliga intervjuer med stora bränsleanvändare inom fjärrvärme- och industrisektorn liksom med bränsleleverantörer. Viktigt är också samverkan med marknaderna för biobränsle och för blandat avfallsbränsle.

Kunder till utredningen använder den som stöd vid prisförhandlingar, beslutsunderlag vid investeringar, kommunikation med styrelser, vid utbildning av personal samt som underlag vid långsiktigt strategiarbete.

Utredningen redovisar resultat separat för returträflis och utsorterade avfallsbränslen. Returträflis och utsorterade avfallsbränslen ingår i Profus rapportserie om svenska bränslemarknader. De två andra utredningarna i serien är Biobränslemarknaden och Avfallsbränslemarknaden.

 

JENNY SAHLIN,
email: jenny.sahlin@profu.se
mobil: 0703 - 21 90 60

Avfallsbränslemarknaden

Profus årliga utredning om avfallsbränslemarknaden beskriver marknadsfrågor såsom:
• Profus unika kartläggning av mottagningsavgifter, vid svenska avfallsförbränningsanläggningar, nuläge inklusive regionala skillnader
• Profus prognos för mottagningsavgifter på svenskt avfall ...

Läs mer


Biobränslemarknaden

Profus utredning om biobränslemarknaden redovisar marknadspriser, tillgång och efterfrågan och prognoser ...

Läs mer

 


Biooljemarknaden

Utredningen koncentrerar sig framförallt på biooljor för fjärrvärmeproduktion. Vi gör dock genomgående kopplingar till transportsektorn då denna är en helt avgörande faktor för hur biooljemarknaden kommer att utvecklas ...

Läs mer