Bränslemarknadsdagen

Bränslemarknadsdagen är Profus dag för kunder till marknadsutredningarna om avfallsbränsle, RT-flis, biobränslen och utsorterade avfallsbränslen. Dagen är en mötesplats för alla typer av aktörer inom marknaderna för avfallsbränsle, biobränslen, RT-flis och utsorterade avfallsbränslen och lockar varje år omkring 100 deltagare från Sverige, Norge och Storbritannien. Vi redovisar resultat från årets kartläggning samt nyheter från branschen. Bränslemarknadsdagen hålls varje år i oktober. Kontakta oss för mer information.

 

KATJA DVALI
email: katja.dvali@profu.se
mobil: 0762 - 60 99 49