Bränslemarknadsutredning:

Biooljemarknaden

Intresset för bioolja har ökat de senaste åren inom framförallt transportsektorn, men även inom värmemarknaden och industrin återfinns ett ökat intresse. Inom transportsektorn har ökningen i biooljeanvändning varit remarkabel de senaste åren, i synnerhet som substitut till dieselbränsle. Regeringens mål att sänka växthusgasutsläppen från inrikes transporter med 70% mellan 2010 och 2030 kommer ytterligare driva fram ett växande behov av flytande biodrivmedel och andra fossilfria energislag. På värmemarknaden ser ett flertal svenska fjärrvärmeföretag biooljan som en viktig komponent för att fasa ut den sista fossila eldningsoljan. Industrin ser i biooljan en viktig råvara för klimatneutrala produkter av olika slag.

Profu har i över 20 års tid följt och analyserat de olika bränslemarknaderna för fasta biobränslen, RT-flis och utsorterade avfallsbränslen samt blandat hushålls- och verksamhetsavfall. I början gjordes utredningarna som enskilda uppdrag för olika kunder men sedan över 10 år gör vi årliga bränsle- marknadsutredningar för dessa bränslen. Resultaten presenteras i en rapport och följs upp och fördjupas under vår årliga Bränslemarknadsdag i oktober varje år.

Efter att de senaste åren gjort analyser av biooljemarknaden i form av enskilda uppdrag för olika energiföretag, tog vi förra året steget att utveckla en motsvarande årlig utredning för biooljemarknaden. Detta innebar också att Bränslemarknadsdagen utökades med ytterligare en session som fokuserar på biooljemarknaden.

Årets utredning är den andra upplagan och jämfört med den första upplagan har utredningen både breddats och fördjupats. De två största förändringarna är att vi nu har ett helt nytt kapitel om utbudet av biooljor och att vår pris- och intervjuundersökning utvidgats med ett större underlag. Dessutom tar vi upp och analyserar effekter av den pågående Coronapandemin.

I denna rapport studeras följande typer av biooljor:

- Restoljor och blandade fettsyror: MFA (Mixed Fatty Acids) och liknande biooljor

- Jungfruliga, vegetabiliska oljor (t ex rapsolja)

- Förädlade och processade biooljor: t ex RME (Rapsmetylester) och HVO (Hydrotreated vegetable oil)

 

MATTIAS BISAILLON,
E-post: mattias.bisaillon@profu.se
Mobil: 0703 - 64 93 50

Avfallsbränslemarknaden

Profus årliga utredning om avfallsbränslemarknaden beskriver marknadsfrågor såsom:
• Profus unika kartläggning av mottagningsavgifter, vid svenska avfallsförbränningsanläggningar, nuläge inklusive regionala skillnader
• Profus prognos för mottagningsavgifter på svenskt avfall ...

Läs mer


Biobränslemarknaden

Profus utredning om biobränslemarknaden redovisar marknadspriser, tillgång och efterfrågan och prognoser ...

Läs mer

 Returträflis och utsorterade avfallsbränslen

Profus årliga marknadsutredning om returträflis (RT-flis) och utsorterade avfallsbränslen redovisar priser på returträ och utsorterade avfallsbränslen. För båda bränslesortimenten redovisas:

Läs mer