Vad händer på bränslemarknadEN?

Det vet Profu, som i över 20 år har Profu följt och analyserat de olika marknaderna för fasta biobränsle, RT-flis, utsorterade avfallsbränsle, blandat hushålls- och verksamhetsavfall och på senare år även biooljor.

 

Den 24 maj ägde Bränslemarknadsdagen rum i Stockholm och där presenterades de senaste analyserna över bränslemarknaderna. Bränslemarknadsdagen är endast öppen för kunder till marknadsutredningar. Om du inte är kund, men vill få koll på bränslemarknaderna är du välkommen att kontakta Katja Dvali för mer information. I erbjudandet ingår också ett nyhetsbrev som kommer ut varje kvartal. Har du inte möjlighet att delta på denna konferens har du en  ny möjlighet i oktober då Bränslemarknadsdagen genomförs i Göteborg.  

I Profus marknadsutredningar kartläggs utbud och efterfrågan, prisutveckling, marknadssituationen, trender och styrmedelsutveckling. De tar även fram prisprognoser.
– Vi intervjuer drygt 150 olika aktörer varje år både i Sverige och internationellt. Vi håller dessutom regelbundet kontakt med energibolag, bränsleleverantörer och mäklare, för att vara uppdaterade. Det är ett omfattande arbete för att få en rättvis bild av de olika bränslemarknaderna, säger Katja Dvali på Profu.
– Kunderna ser stor nytta av bränslemarknadsutredningar och använder dem i bland annat prisförhandlingar, strategiarbete och för att få en aktuell bild av viktiga trender, säger Katja Dvali.

 

KATJA DVALI,
E-post: katja.dvali@profu.se
Mobil: 0762 - 60 99 49