Branschramverk för automatiserade byggnader och energisystem

Ökad samverkan mellan fastighetsägare och energiföretag via digitala miljöer kan reducera effekttoppar och minska energibehovet vilket skapar utrymme för tillkommande effektbehov för elektrifiering av transporter och industri eller nyanslutning till fjärrvärmesystemen.

Tillsammans med SUST, WSP, CIT och Installatörsföretagen driver Profu ett projekt som syftar till att utveckla ett branschöverskridande ramverk som beskriver olika automatiseringsnivåer i fastigheter. Arbetet utgår bl.a. ifrån utvecklingen av Smart Readiness Indicator som pågår inom EU.

Fastighetsföretag som har kommit relativt långt i sitt digitaliseringsarbete medverkar tillsammans med sina respektive samarbetsparter.

Projektet identifierar vidare strategiska områden där fastighets-, energi- och installationsbranscherna behöver driva gemensamt fortsatt utvecklingsarbete de närmsta två till tre åren.

Projektet startade våren 2021 och pågår till hösten 2022 och finansieras av Energimyndigheten och SBUF.

 

KJERSTIN LUDVIG,
E-post: kjerstin.ludvig@profu.se
Mobil: 0708 - 42 33 22

VANJA MÅNBORG,
E-post: vanja.manborg@profu.se
Mobil: 0722 - 22 38 05