Biooljemarknaden

Intresset för bioolja har ökat de senaste åren inom framförallt transportsektorn, men även inom värmemarknaden och industrin återfinns ett ökat intresse. Inom transportsektorn har ökningen i biooljeanvändning varit remarkabel de senaste åren, i synnerhet som substitut till dieselbränsle. Regeringens mål att sänka växthusgasutsläppen från inrikes transporter med 70% mellan 2010 och 2030 kommer ytterligare driva fram ett växande behov av flytande biodrivmedel och andra fossilfria energislag. På värmemarknaden ser ett flertal svenska fjärrvärmeföretag biooljan som en viktig komponent för att fasa ut den sista fossila eldningsoljan. Industrin ser i biooljan en viktig råvara för klimatneutrala produkter av olika slag.

Profu har under de senaste åren gjort analyser av biooljemarknaden som enskilda uppdrag för olika energiföretag. Vi har nu funnit att tiden är mogen för att, precis som för de olika marknaderna för fasta bio, retur- och avfallsbränslen, ta fram en årlig marknadsutredning. Vår studie koncentrerar sig framförallt på biooljor för fjärrvärmeproduktion. Vi gör dock genomgående kopplingar till transportsektorn då denna är en helt avgörande faktor för hur biooljemarknaden kommer att utvecklas.

Vår förhoppning är att utredningen Biooljemarknaden kan användas av våra kunder som underlag vid långsiktigt strategiarbete, investeringsanalyser, prisförhandlingar, marknadsbevakning, utbildning av personal och kommunikation med styrelser. Årets utredning (2019) är den första upplagan. I rapporten studeras följande typer av biooljor:

    - Blandade fettsyror: MFA (Mixed Fatty Acids) och liknande biooljor

    - Jungfruliga oljor (t ex rapsolja)

    - Kemiskt förädlade oljor, t ex RME (Rapsmetylester) och HVO (Hydrotreated vegetable oil)

 

MATTIAS BISAILLON,
email: mattias.bisaillon@profu.se
mobil: 0703 - 64 93 50

THOMAS UNGER,
email: thomas.unger@profu.se
mobil: 0702 - 12 23 99