Intresserad av vad som sker inom bio-CCS i fjärrvärmesektorn?

Missa då inte att lyssna på senaste avsnittet av podden CCS Panelen där Håkan Sköldberg på Profu är intervjuad. Han har varit ansvarig för en forskningsrapport om bio-CCS i fjärrvärmebranschen som publicerades tidigare i år. I podden berättar han om vilka som är de stora möjligheterna och utmaningarna för bio-CCS. Rapporten visar att den svenska fjärrvärmesektorn har en stor teoretisk potential att bidra med negativa koldioxidutsläpp på minst 10 miljoner ton per år.

– Det behövs negativa utsläpp om vi ska klara klimatmålet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grad. Där är bio-CCS en viktig del och också ett trovärdigt sätt att minska utsläppen eftersom det går att mäta hur mycket negativa utsläpp av koldioxid som skapas. Vi kan se att det finns ett konkret intresse hos flera svenska energibolag att satsa på bio-CCS och där Stockholm Exergi är det bolag som har kommit längst, säger Håkan Sköldberg.

Hela rapporten kan du läsa här

 

HÅKAN SKÖLDBERG,
E-post: hakan.skoldberg@profu.se
Mobil: 0706 - 22 76 25