Biobränsle

På kort sikt gör vi marknadsanalyser i form av vår årliga marknadsutredning Biobränslemarknaden. Målet med utredningen är att beskriva nuvarande prisnivåer på marknaderna, faktorer som påverkar marknaderna i framtiden samt ta fram en prognos över prisutvecklingen för olika biobränslesortiment de närmaste fem åren. Syftet är att utredningen skall kunna användas som stöd vid prisförhandlingar, beslutsunderlag vid investeringar samt som underlag vid långsiktigt strategiarbete.

Analyserna inbegriper både flytande, fasta och gasformiga biobränslen och inkluderar både sektorer som idag använder biobränslen (t. ex. kraft- och värmesektorn och massa- och pappersindustrin) och sektorer där användningen skulle kunna växa avsevärt (t ex inom transportsektorn och inom flera olika industrisektorer).

 

 

MATTIAS BISAILLON,
E-post: mattias.bisaillon@profu.se
Mobil: 0703 - 64 93 50

Några av våra projekt inom förnybar energi och biobränsle

Biobränslemarknaden

Årlig bränslemarknadsutredning som normalt blir klar under juli varje år. Till bränslemarknadsutredningen kopplas fyra kvartalsbrev med uppföljning och analyser av faktorer som påverkar marknaden under året. Vid köp av utredningen ingår dessutom kostnadsfritt deltagande i vår årliga bränslemarknadskonferens ”Bränsledagen” som brukar hållas årligen i oktober.

Läs mer

Omvärldsscenarier med el- och bränsleprisprognoser (på uppdrag av olika kunder)

Långsiktiga scenarioanalyser med olika tidsperspektiv och olika inriktning utifrån kundens förutsättningar. En stor del av dessa scenarier inkluderar analyser av förnybar energi och biobränslen.

Nordic Energy Technology Perspectives 2016

Nordiskt forskningsprojekt där Profu ansvarade för vilken roll biobränslen kan spela i den långsiktiga utvecklingen av de nordiska energisystemen. Resultaten presenterades bland annat vid ett seminarium i Bryssel under rubriken ”The Role of Bioenergy in the Energy Union – Nordic Perspectives”.