ARVID RENSFELDT

Kontakt

arvid.rensfeldt@profu.se

0736 - 24 64 36

 

Arvid anställdes på Profu i februari 2018 och kommer bland annat att arbeta med klimatbokslut och miljöutredningar.