Webbinarium, 14 december

2030-pusslet – Så når vi transportmålet

2030-pusslet är ett nytt och unikt projekt som ska fokusera på hur vi bäst når klimatmålet inom transportsektorn utifrån ett helhetsperspektiv. Som startskott bjuder Energiforsk tillsammans med 2030-sekretariatet och Profu in till ett webbinarium där vi presenterar och diskuterar analysresultat av politiken som kopplar till transportsektorns utsläppsmål.

Trots att det återstår knappt nio år till år 2030 och trots att flera konkreta styrmedel och initiativ har införts på senare tid – såsom reduktionsplikten och Elektrifieringskommissionen som driver utvecklingen framåt – saknar Sverige fortfarande en transportpolitisk, heltäckande handlingsplan.

Projektet 2030-pusslet syftar till att tydliggöra effekterna av politiska förslag som rör transportsektorn genom olika analyser. Tillsammans med näringslivet tas en levande handlingsplan fram som årligen justeras och kommuniceras tillbaka till politiken i syfte att underlätta måluppfyllelsen. Under webbinariet presenterar vi projektet, testar fyra antaganden och låter experter kommentera.

Vi på Profu står för analyserna, dialogen med näringsliv och politiker leds av 2030-sekretariatet tillsammans med Energiforsk.

Läs mer och anmäl er till webbinariet via Energiforsks webbsida.